top of page

SPECIALISTER INOM

GEOTEKNIK OCH GRUNDLÄGGNING

VÅRA TJÄNSTER

 • Geotekniska utredningar

 • Geotekniska fältundersökningar

 • Spontprojektering

 • Pål- och plattdimensionering

 • Arbetsplattformar och arbetsberedningar

 • Jordförstärkning (KC-pelare m.m.)

 • Geokalkyler och mängdberäkningar

 • Skadeutredningar, grundläggningsbesiktningar

 • Stabilitetsutredningar

 • Granskning/second opinon/GK3-granskning

 • Markradonundersökningar

 • Projekteringsledning

OM OSS

Geoteknologi Sverige AB

Geoteknologi är ett konsultföretag med specialister inom geoteknik, geokonstruktion och grundläggning. Som geotekniker och geokonstruktörer medverkar vi i projektets samtliga skeden från små och mellanstora utredningar till bygghandlingsprojektering i större infrastrukturprojekt.

Vi vill vara en bidragande del till en positiv samhällsutveckling och skapa kundvärde genom att erbjuda kundanpassade, säkra, hållbara och kostnadseffektiva lösningar. Vår målsättning är att vara det mest respekterade, nytänkande och engagerade teknikkonsultbolaget inom vår bransch.

 

Bland våra uppdragsgivare finns bl.a. byggherrar, bygg- och anläggningsentreprenörer, grundläggningsentreprenrörer, kommuner och konsulter med olika inriktningar inom samhällsbyggnadsområdet. 

IMG_3872_edited.jpg
 • Facebook
 • Instagram
 • Yelp
bottom of page