top of page

TJÄNSTER

Geoteknologi erbjuder ett brett utbud av geotekniska tjänster från tidiga utredningar till färdiga bygghandlingar.

Geoteknisk utredning

Geoteknisk utredning som kan omfatta grundläggning, sättnings- och stabilitetsutredningar

Jordförstärkning

Projektering av jordförstärkning och andra geotekniska åtgärder.

Spontprojektering

Vi har mångårig erfarenhet av spontprojektering från entreprenadsidan. Vi jobbar med att ta fram smarta och anpassade konstruktioner för just ert projekt.

Påldimensionering

Rådgivning avseende val av påltyp/metod samt dimensionering av pålelement baserat på geoteknisk och strukturell bärförmåga.

Geotekniska undersökningar

Geotekniska undersökningar planeras, utförs och rapporteras.

Markradonundersökning

Mätningar av radongashalten och den joniserande strålningen från berggrunden.

  • Facebook
  • Instagram
  • Yelp
bottom of page